اخبار مهم
Home / Tag Archives: عضله سازی

Tag Archives: عضله سازی

انواع حرکت شنا در بدنسازی – بدنسازی

12389_666.gif

حرکت شنا در بدنسازی به شکل‌های مختلفی انجام می‌شود. همانطور که در این تصویر می‌بینید این شنا از نوع دست جمع است و شست هر دو دست تقریبا به یکدیگر رسیده‌اند. در شکل‌های دیگر فاصله میان دست‌ها تقریبا به اندازه عرض شانه و یا کمی بازتر است. در کل روش ...

Read More »

حرکت فيله خوابيده روی زمين (سوپرمن) – بدنسازی

15713_919.gif

عضلات درگیر در حرکت فیله خوابیده حرکت فیله خوابیده روی زمین که بیشتر به نام حرکت “سوپرمن” شناخته می‌شود، باعث انقباض و حرکت مستقیم عضلات کوادراتوس لومبروم یا همان عضلات پایین ستون فقرات می‌شود. به علاوه ماهیچه‌های راست‌کننده ستون فقرات که مهم‌ترین گروه عضلانی نگهدارنده ستون فقرات هستند، به انجام ...

Read More »

اسکات هالتر روی نیمکت – بدنسازی

15779_457.gif

روش انجام حرکت اسکات هالتر روی نمیکت برای انجام حرکت بدنسازی اسکات هالتر، یک نیمکت را جلوی رک هالتر قرار داده و پشت به نیمکت صاف بایستید. میله هالتر را برداشته و پشت گردن خود نگه دارید. فاصله پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌‌ها باشد. حالا به شکل حرکت ...

Read More »

استپ با هالتر – بدنسازی

15780_906.gif

روش انجام حرکت استپ با هالتر برای انجام حرکت بدنسازی استپ با هالتر، یک میله هالتر برداشته و پشت گردن و شانه‌ها قرار دهید. جلوی یک نیمکت صاف بایستید و در همان حال که هالتر پشت گردن است، ابتدا پای راست و بعد پای چپ را روی نیمکت قرار دهید. ...

Read More »

اسکات دمبل با باز کردن سرشانه – بدنسازی

15786_937.gif

روش انجام حرکت اسکات دمبل با باز کردن سرشانه حرکت بدنسازی اسکات دمبل در حالت بازکردن سرشانه هم عضلات چهارسر و هم عضلات شانه را درگیر می‌کند. برای انجام این حرکت صاف ایستاده پاها را دوبرابر عرض شانه‌ها باز کنید و با هر دست یک دمبل بردارید. کف دست‌‌ها باید ...

Read More »

حرکت بدنسازی پاور کلین – بدنسازی

15793_590.gif

حرکت پاور کلین نقطه عطفی در تمرینات ورزشی و بدنسازی شما خواهد بود. قدرت و نیرویی که در این تمرین به دست می آورید قابل مقایسه با هیچ تمرینی نیست. پاور کلین که تمرینی سرعتی قدرتی است وضعیت جسمانی شما را بهبود بخشیده و با انجام آن احساس بهتری خواهید ...

Read More »

اسکات دمبل پا باز – بدنسازی

15791_499.gif

روش انجام حرکت اسکات دمبل پا باز برای انجام حرکت بدنسازی اسکات دمبل پا باز که تاثیر زیادی بر شکل و فرم عضلات باسن دارد، یک دمبل بردارید و با هر دو دست جلوی بدن و بین پاها نگه دارید. کمر را کاملا صاف نگه دارید و حرکت دیپ اسکات ...

Read More »

اسکات اسمیت – بدنسازی

15790_804.gif

روش انجام حرکت اسکات اسمیت برای انجام حرکت بدنسازی اسکات اسمیت جلوی یک دستگاه اسمیت بایستید و یک میله هالتر را پشت شانه‌ها قرار دهید. فاصله پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها و کمر کاملا صاف باشد. برای درست انجام دادن این حرکت بدنسازی، به شکل اسکات بنشینید و ...

Read More »

ابداکتور (خیاطه خارج پا ماشین) – بدنسازی

15789_358.gif

روش انجام حرکت ابداکتور (خیاطه بیرون ران) برای انجام حرکت بدنسازی ابداکتور یا همان بیرون ران ماشین به یک دستگاه ابداکتور نیاز دارید. روی صندلی دستگاه ابداکتور بنشینید و پشت ساق پاها را به پد دستگاه تکیه دهید. تا جایی که می‌توانید پاها را بازکنید و بعد دوباره به آرامی ...

Read More »

پشت بازو سیم کش تک دست برعکس – بدنسازی

15797_437.gif

روش انجام حرکت سیم کش پشت بازو تک دست برای انجام حرکت پشت بازو سیم‌کش دست برعکس تک دست، به دستگاه سیم‌کش نیاز دارید. جلوی دستگاه سیم‌کش بایستید و کابل دستگاه را در بالاترین نقطه دستگاه ثابت کنید. با یک دست دستگیره کابل را در حالی که کف دست‌تان به ...

Read More »