اخبار مهم
Home / سلامت / پشت بازو سیم کش تک دست برعکس – بدنسازی
15797_437.gif

پشت بازو سیم کش تک دست برعکس – بدنسازی

روش انجام حرکت سیم کش پشت بازو تک دست

برای انجام حرکت پشت بازو سیم‌کش دست برعکس تک دست، به دستگاه سیم‌کش نیاز دارید. جلوی دستگاه سیم‌کش بایستید و کابل دستگاه را در بالاترین نقطه دستگاه ثابت کنید. با یک دست دستگیره کابل را در حالی که کف دست‌تان به سمت خودتان است بگیرید و آن را نزدیک چانه نگه دارید. بازو را نزدیک بدن نگه داشته و کابل را به سمت پایین بکشید. برای جلوگیری از واردآمدن فشار به مفصل آرنج بهتر است موقع درازکردن بازو، آرنج را خیلی کم خم کنید تا فشار به عضله سه‌سر وارد شود. دوباره به آرامی آرنج را به سمت بالا خم کنید و به حالت اول بازگردید. این حرکت را به تعداد دل‌خواه تکرار کنید و بعد به سراغ دست دیگر بروید و فراموش نکنید که هر دو دست را باید به یک اندازه تمرین دهید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضله پشت بازو: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی سه سر پشت بازو

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل