اخبار مهم
Home / سلامت / پرس پا ماشین خوابیده – بدنسازی
15794_861.gif

پرس پا ماشین خوابیده – بدنسازی

روش انجام حرکت پرس پا ماشین خوابیده

برای انجام حرکت بدنسازی پرس پا ماشین خوابیده، روی دستگاه پرس پا بنشینید و کمر را کاملا صاف به پشتی دستگاه تکیه دهید. پاها را با فاصله ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متری از یکدیگر به دستگاه تکیه دهید و به آرامی زانوها را خم کرده به قفسه سینه نزدیک کنید. بعد دوباره زانوها را صاف کنید و به حالت اولیه بازگردید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل