اخبار مهم
Home / سلامت / هاگ یک پا ماشین – بدنسازی
15792_810.gif

هاگ یک پا ماشین – بدنسازی

روش انجام حرکت بدنسازی هاگ یک پا ماشین

برای انجام حرکت هاگ پا ماشین، به پشتی دستگاه هاگ تکیه دهید و یکی از پاها را به دستگاه تکیه دهید و پای دیگر را روی زمین قرار دهید. به حالت نشستن روی صندلی تا جایی که ران پا موازی با زمین قرار گیرد پایین بروید و بعد دوباره صاف بایستید. ۸ تا ۱۰ مرتبه این حرکت را تکرار کنید و بعد با پای دیگر حرکت را به همین شکل انجام دهید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل