اخبار مهم
Home / سلامت / نحوه انجام آزمایش اسپرم در خانه
268992_734.jpg

نحوه انجام آزمایش اسپرم در خانهبرای تخمین کیفیت اسپرم ها، می‌توانید آزمایش اسپرم را در خانه انجام دهید. توجه داشته باشید که دقت این آزمایش نسبت به نسخه آزمایشگاهی پایین‌تر است و تنها اطلاعاتی در رابطه با تعداد اسپرم به شما می‌دهد.

می فایل