اخبار مهم
Home / سلامت / فشار خون نرمال در نوجوانان بر اساس سن آن‌ها
252385_826.jpg

فشار خون نرمال در نوجوانان بر اساس سن آن‌هافشار خون نرمال در نوجوانان همواره با رشد آن‌ها تغییر می‌کند. نه تنها سن بلکه جنسیت افراد نیز در وضعیت فشار خون تاثیرات بسیاری دارد. کنترل و بررسی فشار خون در هر سنی یک امر ضروری است.

می فایل