اخبار مهم
Home / سلامت / عوارض خوردن قرص با آبمیوه + فهرستی از داروها در تداخل دارویی با آبمیوه
259562_671.jpg

عوارض خوردن قرص با آبمیوه + فهرستی از داروها در تداخل دارویی با آبمیوهخوردن قرص با آبمیوه هایی مانند گریپ فروت، پرتقال، سیب و قره قاط می‌تواند عوارضی مانند سنکوپ، تاکی کاردی بطنی و نارسایی مغز استخوان در پی داشته باشد. کاهش میزان جذب دارو نیز از دیگر مشکلات خوردن قرص با آبمیوه است.

می فایل