اخبار مهم
Home / سلامت / علت‌ شکرک زدن عسل و روش‌های رفع آن
250545_511.jpg

علت‌ شکرک زدن عسل و روش‌های رفع آنشکرک زدن عسل یکی از نشانه‌های عسل طبیعی و حرارت ندیده است و به دمای محیط، نوع گیاه و منطقه تولید عسل بستگی دارد. برای از بین بردن شکرک عسل؛ بهترین راه حرارت دادن غیر مستقیم عسل در دمای کمتر از ۹۰ درجه است.

می فایل