اخبار مهم
Home / سلامت / طبع طالبی چیست و آیا با طبع شما سازگار است؟
223269_659.jpg

طبع طالبی چیست و آیا با طبع شما سازگار است؟



طبع طالبی، این میوه‌ی تابستانی محبوب، گرم و‌تر است. گرم‌مزاجان باید از آب انار ترش و سرکه به عنوان مصلح طالبی یا متعادل کردن طبع آن با طبع بدن خود استفاده نمایند.

می فایل