اخبار مهم
Home / اجتماعی / ضرورت لحاظ پیوست‌های اجتماعی در فرآیند نوسازی در محلات
389848_981.jpg

ضرورت لحاظ پیوست‌های اجتماعی در فرآیند نوسازی در محلات

به گزارش سرویس جامعه سایت خبری،  عباداله فتح اللهی با بیان این که نوسازی یک موضوع فرابخشی است، گفت: عدم توجه به موضوعات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… و تمرکز بر نوسازی کالبدی را یکی از آسیب‌های نوسازی بافت‌های فرسوده در سالیان گذشته دانست.

وی افزود: برای نوسازی یک محله ابعاد مختلف از جمله ابعاد فکری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی تأثیرگذار است.

فتح اللهی با بیان اینکه مدیریت شهری تهران در سال‌های اخیر مدیریت هماهنگ و یکپارچه را در نوسازی بافت های فرسوده پایتخت در دستور کار خود قرارداده است، گفت: معتقدیم تمامی دستگاه‌های مربوطه در امر نوسازی باید در کنار هم قرار گیرند تا فرایند نوسازی تسریع شود.

وی با اشاره به این‌که لازمه رویکرد نوسازی مردمی، مشارکت محله محور، بسترسازی، نهادینه سازی، اعتمادسازی و توانمندسازی است که همه این موارد در حوزه اجتماعی و فرهنگی تعریف می شود،افزود: سرمایه گذاری برای تغییر باورها، تجمیع اراده‌ها و ایجاد تغییرات ذهنی و فرهنگی برای نوسازی بافت‌های فرسوده از ضروریات است.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ضمن تأکید بر ضرورت لحاظ پیوست‌های اجتماعی در فرآیند نوسازی در محلات، خاطرنشان کرد: تجربیات گذشته در نوسازی بافت‌های فرسوده، به مدیریت نوسازی نشان داده است که محله محور عمل کرده و با نگاه اجتماعی عمیق به مبحث نوسازی ورود پیدا کند.

بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی شهرنوشت، فتح اللهی با اشاره به اینکه معتقدم باید در نوسازی بافت‌های فرسوده به ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی و مباحث انسان شناسی نیز توجه داشته باشیم، افزود: این ابعاد شامل نیازهای خدماتی زیرساختی، خدمات هفت گانه، مقاوم سازی محل کار و زندگی می‌شود.

انتهای پیام/

می فایل