اخبار مهم
Home / اجتماعی / سه عضو یک خانواده که فقط یک هفته دیگر زنده هستند+تصاویر
467346_700.jpg

سه عضو یک خانواده که فقط یک هفته دیگر زنده هستند+تصاویر

به گزارش گروه جامعه سایت خبری،سه فرزند خانواده ریسانی به علت جهش ژنتیکی حاصل از شیمیایی شدن پدر باعث شده است که آنها نیاز به داروهای خاص برای زنده ماندن داشته باشند. اگر این افراد داروی ویژه را استفاده نکنند جانشان را از دست می دهند. سه فرزند خانواده تنها برای یک هفته داروی خاص را دارند و دیگر توانی برای خرید دارو ندارند.

سه عضو یک خانواده که فقط یک هفته دیگر زنده هستند+تصاویر

تصاویر بشتر از وضعیت زندگی این سه خواهر و برادر را اینجا ببینید.

می فایل