اخبار مهم
Home / آشپزی / سبزی سبزی پلو شامل چه سبزی هایی است؟
293204_737.jpg

سبزی سبزی پلو شامل چه سبزی هایی است؟شاید این سوال که سبزی سبزی پلو چیست و چه سبزی‌هایی دارد؟ برای هر کسی پیش آید؛ از این‌رو ترکیب و نسبت سبزی‌ها در سبزی پلو و فوت و فن پخت یک سبزی پلوی عالی در این مطلب آورده شده‌است.

می فایل