اخبار مهم
Home / اجتماعی / سازمان تامین اجتماعی خانه های بهداشت را تجهیز می کند
483714_614.jpg

سازمان تامین اجتماعی خانه های بهداشت را تجهیز می کند

به گزارش گروه جامعه سایت خبری، مهدی درخشان با اشاره به قانون مصوب ۱۳۶۶ در این خصوص افزود: بر پایه این قانون، وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی ملزم شدند برای راه اندازی خانه های بهداشت و تجهیز و آموزش آن اقدام کنند.

وی اظهار داشت: در این راستا سازمان تأمین اجتماعی به دلیل اهمیت موضوع و این که هر نوع مصدومیت یا ازکارافتادگی نیروهای کار تاثیر مستقیمی بر مصارف این سازمان دارد، تلاش می کند در راستای عمل به این اصل که «پیشگیری بهتر از درمان است» اقدام به تجهیز خانه های بهداشت، آموزش بهداشتکاران و ارزیابی آنها کند.

مدیرکل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی اشاره ای نیز به حوادث ۶ ماهه اول سال گذشته کرد و گفت: بر پایه آمار ۸۹۸۰ مورد حادثه ناشی از کار ثبت شده است که از این موارد ۹۷ درصد به مردان اختصاص داشت و عامل ایجاد آن حوادث مربوط به بی احتیاطی کارگر با ۶۵٫۵ درصد، سقوط و لغزیدن و ضربه خوردگی ۳۴ درصد بوده است که این موارد قابل پیشگیری است.

درخشان با اشاره به این که ۰٫۶ درصد از حوادث ناشی از کار منجر به فوت شده است، گفت: این موضوع هزینه های گزافی را به سازمان تامین اجتماعی و کشور وارد می کند.

وی با بیان این که طبق قانون کارگاههای بیش از ۵۰ نفر تا ۴۹۹ نفر می توانند خانه بهداشت داشته باشند، ۷ وظیفه برای طرح بر شمرد و گفت: در این طرح تلاش می شود در خانه های بهداشت کارگری نسبت به ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی، ارتقای دانش و ایجاد رفتارهای مناسب بهداشتی کارگران و خانواده هایشان، سالم سازی محیط کار از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور محیط کار و ارتقای سطح آگاهی بهداشتیاران کار اقدام به عمل آید.

مدیر کل درمان مستقیم سازمان تامین اجتماعی گفت: همچنین پیشگیری از بروز حوادث و بیماریهای ناشی از کار، پایش سلامت کارگران و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی در جامعه کار و تولید از دیگر اهداف قانون مذکور است.

درخشان از برگزاری همایش معرفی بهداشتکاران برتر کشور خبر داد و گفت: در راستای تشویق و ترغیب بهداشتکاران برای کمک به ارتقای محیطهای کاری برابر با استانداردهای بهداشتی و ایمنی کاری، ۳ نفر از بهداشتکاران نمونه و موفق معرفی و تقدیر شدند.

وی با بیان این که اولین همایش بهداشت کاران برتر در سال ۹۳ به میزبانی سازمان تأمین اجتماعی برگزار شد، گفت: در آخرین روزهای سال گذشته نیز این همایش به میزبانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد.

درخشان در خصوص محورهای انتخاب بهداشتکاران برتر گفت: وضعیت ثبت حوادث و ارجاع مصدومان به مراکز درمانی، چگونگی پایش سلامت کارگران شامل معاینات اختصاصی، دورهای قبل از استخدام و پیگیری نتایج معاینات، وضعیت ارجاع فوری مصدومان ناشی از کار، همچنین آموزش به کارگران از جمله محورهای مورد توجه برای برگزیده شدن بهداشتکاران برتر بوده است.

انتهای پیام/

می فایل