اخبار مهم
Home / اجتماعی / ساخت دو زباله سوز ۱۶۰۰ تنی خردادماه آغاز می شود
478780_123.jpg

ساخت دو زباله سوز ۱۶۰۰ تنی خردادماه آغاز می شود

به گزارش گروه جامعه سایت خبری، حسین جعفری تصریح کرد: سرمایه گذاری برای ساخت دو زباله سوز ۱۶۰۰ تنی بر اساس برآورد اولیه مشاور طرح است که نوع تکنولوژی و استانداردهایی محیط زیستی مورد نیاز در تعیین میزان سرمایه لحاظ شده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، موضوع زباله و مدیریت پسماند را به عنوان یکی از دغدغه های مهم زیست محیطی نه تنها در تهران بلکه حائز اهمیت درکشور دانست و در این باره اظهار کرد: این موضوع همواره مورد توجه مدیریت عالی تهران بوده و برای آن تدابیری اندیشیده شده تا با استفاده از تکنولوژی روز دنیا، بدون ایجاد مشکل، زباله ها را مدیریت کنیم.

جعفری گفت: بر اساس فراخوان برای زباله ها یک مشاور بین المللی انتخاب شد و بدین ترتیب مطالعات بر روی این پروژه از سال گذشته آغاز شده و در جمع بندی به این نتیجه رسیدیم که بتوانیم دو زباله سوز با ظرفیت ۱۶۰۰ تن در شهر تهران داشته باشیم.

وی تصریح کرد: بدین ترتیب با ظرفیت های قبلی ایجاد زباله سوز، در مجموع ظرفیت ۳۴۰۰ تن ریجکت زباله های شهر تهران در برنامه سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران است تا بتوانیم با سوزاندن آنها انرژی تولید کرده و برق تولیدی به مدار انرژی کشور وارد شود.

.مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درباره زمان آغاز به کار ساخت پروژه دو زباله سوز جدید گفت: امیدواریم مراسم کلنگ زنی این پروژه در خردادماه باشدو این در حالی است که ۱۸ تا حداکثر ۲۴ ماه ساخت این پروژه ها زمان می برد به طوری که در نهایت بهره برداری نهایی تا ۳۰ ماه به طول می انجامد.

می فایل