اخبار مهم
Home / فرهنگی / "حیاط خلوت" این هفته میزبان احمد آریا منش مبدع خط کرشمه و سفیر
473242_523.jpeg

"حیاط خلوت" این هفته میزبان احمد آریا منش مبدع خط کرشمه و سفیر

به گزارش گروه فرهنگی سایت خبری، پس از مطرح ترین ابداع خوشنویسان ایرانی که همان   خط نستعلیق است، در حال حاضر شاهد بروز عرصه هنر جدیدی با عنوان خط معلی و نقاشیخط هستیم که با تلفیق آن با نقاشی و استفاده از رنگ های الوان، بدیهه پردازی در خوشنویسی را به ارمغان می آورد. 
این هنر، با ذوق هنرمندی که نقاشی را نیز درک کرده و از آن آگاهی دارد، تلفیق شده است. و این موضوع در جایی بروز پیدا می کند که هنرمند به هر دو مقوله نقاشی و خط وقوف کامل پیدا کرده باشد؛ یعنی هنرمند هم از نقاشی و هم از خط به نقطه عطفی رسیده باشد. 

بـر همیـن اسـاس در ایـن بـرنامه از حـیـاط خـلوت، بـا گذری بـر زندگی علمی، هنری، کاری و خانوادگی  استاد آریامنش از اساتید بنام خط نقاشی و سبک های خطاطی که ایشان مبـدع آن بـوده اند آشنا خواهیم شد.  
 
بـرنامه حیاط خلوت به تهیه کنندگی زهـرا بحریّـه، روز یکشنبه ۲۲/۱/۹۵ سـاعت ۶:۰۰ بـامداد از شبکه رادیویی گفت و گو پخش می شود.
 
انتهای پیام/

می فایل