اخبار مهم
Home / سلامت / جدول تداخل دارو و غذا و آشنایی با روش مصرف ۳۴ داروی مختلف
262540_593.jpg

جدول تداخل دارو و غذا و آشنایی با روش مصرف ۳۴ داروی مختلفجدول تداخل دارو و غذا اطلاعات شما در زمینه رابطه غذا و دارو و تداخل آنها با یکدیگر را افزایش می‌دهد. تداخل دارو و غذا گاهی نتایج مطلوب و گاهی نتایج نامطلوب دارد. پاسخ‌های نامطلوب حتی ممکن است منجر به عدم کنترل بیماری گردد.

می فایل