اخبار مهم
Home / سلامت / تیر کشیدن بیضه و کشاله ران از علل تا درمان
260916_406.jpg

تیر کشیدن بیضه و کشاله ران از علل تا درمانعوامل زیادی ممکن است باعث تیر کشیدن بیضه و کشاله ران شوند. در صورتیکه این عارضه با گذشت زمان بهبود نیابد و با تب و لرز همراه باشد برای جلوگیری از عوارض جانبی بیماری، باید به پزشک مراجعه شود.

می فایل