اخبار مهم
Home / سلامت / تفاوت دیکلوفناک سدیم و دیکلوفناک پتاسیم چیست؟
295399_614.jpg

تفاوت دیکلوفناک سدیم و دیکلوفناک پتاسیم چیست؟دیکلوفناک دارویی است که برای درمان مشکلات ورم مفاصل به کار می‌رود و به دو دسته دیکلوفناک سدیم و دیکلوفناک پتاسیم تقسیم می‌شود. تفاوت دیکلوفناک سدیم و دیکلوفناک پتاسیم در سرعت حل شدن در آب است.

می فایل