اخبار مهم
Home / سلامت / بهترین حالت خوابیدن برای دیسک کمر کدام است؟
279614_246.jpg

بهترین حالت خوابیدن برای دیسک کمر کدام است؟بهترین حالت خوابیدن برای دیسک کمر خوابیدن به پشت یا پهلو است. زیرا در این وضعیت فشار کمتری به ستون فقرات وارد می‌شود، در نتیجه دیسک‌های بیرون زده در شرایط مطلوبی قرار می‌گیرند.

می فایل