اخبار مهم
Home / اجتماعی / ایجاد مجموعه آموزشی در جنوب محله هرندی
471317_249.jpg

ایجاد مجموعه آموزشی در جنوب محله هرندی

به گزارش سایت خبری، مجتبی عبداللهی با اشاره به اینکه مجموعه آموزشی برای گروه سنی نوجوانان و جوانان در منطقه هرندی ایجاد می شود، گفت: این مجموعه شامل فضای بازی و تفریح و همچنین یک مکان آموزشی برای این گروه سنی است.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران با بیان اینکه این مجموعه آموزشی در جنوب محله هرندی ایجاد خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر ساخت این مجموعه آموزشی در مرحله خاکبرداری و فونداسیون است، چراکه این فضا یک مجموعه بزرگ را با امکانات متعدد شامل می شود.

اتنهای پیام/

می فایل