اخبار مهم
Home / سلامت / افزایش تمایل عمومی به سیگار الکترونیکی «ویپ»
245250_922.jpg

افزایش تمایل عمومی به سیگار الکترونیکی «ویپ»در حالی که آمار اعتیاد به سیگار در جوامع پیشرفته‌تر روندی کاهشی دارد، سیگارهای الکترونیکی «ویپ» بازار فروش بهتری پیدا کرده‌اند.

می فایل