اخبار مهم
Home / سلامت / اسکات یک پا نشسته با ماشین – بدنسازی
15787_360.gif

اسکات یک پا نشسته با ماشین – بدنسازی

روش انجام حرکت اسکات یک پا نشسته با ماشین

حرکت اسکات یک پا نشسته با ماشین در بدنسازی بسیار شبیه حرکت هاگ اسکات ماشین است با این تفاوت که این بار به جای عمود ایستادن، روی دستگاه می‌نشینید و بدن موازی با زمین قرار می‌گیرد. یکی از پاها را به دستگاه تکیه دهید و پای دیگر را در هوا نگه دارید. با فشارآوردن به دستگاه زانو را صاف کرده و بعد دوباره به آرامی به حالت اول بازگردید. در طول این تمرین بدنسازی بر عضلات چهارسر پا تمرکز کنید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل