اخبار مهم
Home / سلامت / اسکات هالتر روی نیمکت – بدنسازی
15779_457.gif

اسکات هالتر روی نیمکت – بدنسازی

روش انجام حرکت اسکات هالتر روی نمیکت

برای انجام حرکت بدنسازی اسکات هالتر، یک نیمکت را جلوی رک هالتر قرار داده و پشت به نیمکت صاف بایستید. میله هالتر را برداشته و پشت گردن خود نگه دارید. فاصله پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌‌ها باشد. حالا به شکل حرکت اسکات روی نیمکت پشت سر خود بنشینید و کم‌تر از یک ثانیه مکث کنید و دوباره به حالت اول بازگردید. کمر را در طول تمرین کاملا صاف نگه دارید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل