اخبار مهم
Home / سلامت / اسکات هالتر از جلو روی نیمکت – بدنسازی
15785_195.gif

اسکات هالتر از جلو روی نیمکت – بدنسازی

روش انجام حرکت اسکات هالتر از جلو روی نمیکت

برای انجام این حرکت بدنسازی یک هالتر بردارید و جلوی یک نیمکت صاف بایستید. هالتر را با دو دست کمی پایین‌تر از چانه بگذارید و با شانه‌ها طوری نگه دارید که بازوها به صورت موازی با زمین قرار گیرند. پاها را کمی بیشتر از عرض شانه‌ها باز کرده و حرکت را با نشستن روی نیمکت آغاز کنید. کم‌تر ار یک ثانیه مکث روی نیمکت و بعد دوباره به شکل اول بایستید. در تمام طول تمرین حتما باید کمر را صاف نگه دارید. به همین شکل حرکت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل