اخبار مهم
Home / سلامت / اسکات دمبل پا باز – بدنسازی
15791_499.gif

اسکات دمبل پا باز – بدنسازی

روش انجام حرکت اسکات دمبل پا باز

برای انجام حرکت بدنسازی اسکات دمبل پا باز که تاثیر زیادی بر شکل و فرم عضلات باسن دارد، یک دمبل بردارید و با هر دو دست جلوی بدن و بین پاها نگه دارید. کمر را کاملا صاف نگه دارید و حرکت دیپ اسکات را با تمرکز بر قسمت باسن و عضلات چهارسر شروع کنید. دوباره به حالت اول برگردید و به همین شکل حرکت را تکرار کنید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل