اخبار مهم
Home / سلامت / اسکات دمبل با باز کردن سرشانه – بدنسازی
15786_937.gif

اسکات دمبل با باز کردن سرشانه – بدنسازی

روش انجام حرکت اسکات دمبل با باز کردن سرشانه

حرکت بدنسازی اسکات دمبل در حالت بازکردن سرشانه هم عضلات چهارسر و هم عضلات شانه را درگیر می‌کند. برای انجام این حرکت صاف ایستاده پاها را دوبرابر عرض شانه‌ها باز کنید و با هر دست یک دمبل بردارید. کف دست‌‌ها باید به سمت زمین باشد. بازوها را به طرفین دراز کنید و هم‌زمان که به شکل اسکات می‌نشینید، دمبل‌ها را به یکدیگر نزدیک کنید. بازوها باید حتما موازی زمین باشند و به طرف بالا یا پایین حرکت نکنند و ران‌‌ها نیز موازی زمین قرار گیرند. سپس دوباره به حالت اول بایستید و به همین ترتیب حرکت را تکرار کنید. فراموش نکنید که کمر نیز باید حتما صاف نگه داشته شود.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل