اخبار مهم
Home / سلامت / اسکات اسمیت – بدنسازی
15790_804.gif

اسکات اسمیت – بدنسازی

روش انجام حرکت اسکات اسمیت

برای انجام حرکت بدنسازی اسکات اسمیت جلوی یک دستگاه اسمیت بایستید و یک میله هالتر را پشت شانه‌ها قرار دهید. فاصله پاها باید کمی بیشتر از عرض شانه‌ها و کمر کاملا صاف باشد. برای درست انجام دادن این حرکت بدنسازی، به شکل اسکات بنشینید و تا جایی که ران‌ها موازی با سطح زمین قرار گیرند پایین بروید. به همین شکل حرکت اسکات اسمیت را به دفعات دل‌خواه تکرار کنید.
سایر حرکت‌های بدنسازی عضلات جلو ران: 

سایر مجموعه عضلات بدن و حرکت های تمرینی:

حرکت های بدنسازی عضلات جلو ران

نقشه عضلات بدن و سایر حرکت های بدنسازی


می فایل