اخبار مهم
Home / سلامت / آشنایی با طبع کیوی و مصلح آن
224621_604.jpg

آشنایی با طبع کیوی و مصلح آنطبع کیوی سرد و‌ تر است و هرچه کیوی شیرین‌تر باشد طبع آن نیز به سمت گرمی می‌رود و میزان شیرینی با گرمی طبع آن رابطه‌ای مستقیم با هم دارند. مصلح کیوی عسل و گلانگبین یا ترکیب گلبرگ های تازه گل سرخ با عسل است.

می فایل